Saturday, June 20, 2015

என் டைரியிலிருந்து.... சில குறிப்புகள்..!

தமிழ் வாசகர், படைப்பாளர்கள் சிந்தனைகளில் அச்சம் மிக வேறூன்றிவிட்டிருக்கின்றதோ என அய்யப்படுகின்றேன்.

இயல்பான விசயங்களைப் பற்றி பேசி அதனை இலக்கியமாக்கும் தன்மை என்பதனை ஏற்று பெருமை படுத்தத் தயங்கும் மனம், பக்தி.. இறைமை, தமிழ் மொழி பற்றிய சிந்தனை என்பதை மட்டுமே மிகப் போற்றுகின்றது. பக்தியைப் பற்றியும் .. சமயத்தில் தோய்ந்து போன தன் எண்ணங்களைப் பற்றியும்.. சில மகான்களைப் பற்றியும்.. தான் பிடித்துக் கொண்டுள்ள சமயங்களின் நல்ல பண்புகளைப் பற்றியும், மொழி பாதுகாப்பு  பற்றியும் எழுதுவதை தமிழ் சமூகத்து வாசகர்கள் மிக விரும்புவதாக பலர் நம்புகின்றோம்.

இயல்பாக நோக்கினால் ஒவ்வொருவரும் தான் தினம் தினம் அனுபவிக்கும் அனுபங்கள்... அவை  நமக்குச் சொல்லிச் செல்லும் பல்தரப்பட்ட விசயங்கள் ஆகியவற்றை மனம் அலசுவது என்பவை  வாழ்க்கையில் புதுக் கோணங்களைக் காட்டக் கூடியவை. அதனையெல்லாம் ஒதுக்கி விட்டு பக்தி மொழி என்ற இரண்டு விசயங்களுக்குள் மட்டுமே நம் எழுத்துப் படைப்புக்களுக்கான சிந்தனையைச் சுருக்குவதை 'படைப்பில் வறுமையாகவே' கருதுகின்றேன். பக்தியில் தான் தோய்ந்த அனுபவத்தை, தன் மனம் எவ்வாறு இறை நம்பிக்கையில் உழன்று கொண்டிருக்கின்றது என்பதை வெளிப்படுத்தும் வகையில், வாசிப்போருக்கு தன்னை அடையாளம் காட்டிக் கொள்ளும் படைப்புக்களைப் படைப்பதை பலர் செய்வதை நோக்கும் போது அதன் பின்னனியில் இத்தகையோருக்கு ஆழமான அச்ச உணர்வு இருக்கின்றது என்றே கருதத் தோன்றுகின்றது.

பொதுவாகவே பக்தி, யோகம், விரதம், பக்தி இலக்கிய விமர்சனங்கள், வியாக்கியானங்கள் எனச் செய்வோரின் படைப்புக்களைப் பார்த்த உடன் பல சாமானியர்கள் அவர்களை பெரியோர், உயர்ந்தோர், கற்றோர், நாலும் தெரிந்தோர், உயர்ந்த சிந்தனை கொண்டோர் என உடன் இமேஜ் பில்டிங் செய்வதை ஆரம்பித்து விடுகின்றோம். அதே வேளை நிலத்தை பற்றியோ, நீரைப்பற்றியோ, சமூகத்தைப் பற்றியோ, உலக விசயத்தைப் பற்றியோ, அரசியல் பற்றியோ ஆய்வு செய்து எழுதும் ஒருவர், அவரது ஆய்வு மிகத் தீவிரமான பல உண்மைகளை வெளிக்காட்டும் வகையிலான ஒன்றாக இருந்தாலும் கூட முன்னவரை விட தரத்தில் கீழே வைத்துப் பார்க்கப்படும் அளவிலேயே பொதுவான தமிழ் வாசகர் சிந்தனை அமைந்திருப்பதை நான் காண்கின்றேன்.

இதற்கு எது காரணம் என்று யோசிக்கையில், மனித மனதின் உள்ளிருக்கும் அச்ச உணர்வையே இதற்கு முக்கியமாக  நான் கருதுகிறேன். தான் சரியென நினைக்கும் ஒரு விசயத்தை வெளிப்படையாக சொல்ல அச்சப்படும் பலர் தன்னை வெளிக்காட்டிக் கொள்ள எடுக்கும் சாதனமாக பக்தி சார்ந்த சிந்தனைகள் இருக்கின்றன.

ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் தன்னை ஏதாவது ஒருவகையில் பிற மனிதர்கள் மத்தியில் வெளிப்படுத்திக்கொள்ளும் ஆர்வம் தொடர்ந்து இருக்கின்றது. எவ்வகையில் தன்னை பிறர் நோக்க வேண்டும் என்பதும், தான் இதைத்தான் சிந்திக்கின்றோம் என்பதை பிறர் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சிந்திப்பதின் விளைவாகவும் ஒரு வகையில் எழுத்து படைப்புக்கள் உருவாகின்றன என்று கொள்ளலாம். அந்த எழுத்துப் படைப்புக்களில் ஒரு தனி மனிதரின் உள்ள உணர்வுகளை முழுமையாக வாசித்து ஏற்றுக் கொள்ளும் மனப்பக்குவம்  பொதுவான தமிழ் வாசகர் மத்தியில் மிக மிக அரிது. ஆனால் எல்லோரும் அறிந்த பக்தி ஞான விசயத்தை தன் படைப்பாக முன் வைக்கும் போது அதனை ஏற்றுக் கொள்வோர் அதிகம்.  இதன் வழி கிடைக்கப்பெறும் தனி மனித அங்கீகாரமும் மிக விரைவு, மிக எளிது.

எதிர் நீச்சலை விட சரளமாக ஓடும் நீரோடையில் அல்லது இன்னும் சொல்லப்போனால் பலர் புகழ்ந்து போற்றும் உறுதியான ஒரு பாதுகாப்பு அரனுக்குள் இருந்து கொண்டு எழுத்தாக்கங்களை படைப்பது எளிது.   மிக விரைவான  வகையில் வாசிப்போரின் அங்கீகாரத்தை, மதிப்பை, போற்றுதலைப் பெற இது  உதவுகின்றது.

தயக்கமின்றி நாம் அன்றாட வாழ்வில் காணும் விசயங்களை, நம் மனதில் எழும் எண்ணங்களை, கருத்துக்களை, உலக நடப்புக்களை எழுத்துப் படைப்புக்களாக  உருவாக்க வேண்டும்.  பிறரின் அங்கீகாரத்திற்காகத்தான் எழுதுகின்றோமா என்பதை விட எத்தகைய மாறுபட்ட விசயங்களைப் பற்றி எழுதுகின்றோம்.. நாம் எவ்வளவு தூரம் இந்த உலகை கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை அச்சமின்றி வெளிப்படுத்த முனைவது தமிழில் இக்கால நடைமுறைக்கு ஏற்ற படைப்புக்கள் உருவாக்கம் பெற அத்தியாவசியமான ஒன்றாகின்றது.

No comments:

Post a Comment